پکیج های کاهش وزن


برای کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام رعایت کردن رژیم

غذایی،فعالیت ورزشی و استفاده از مکمل های ورزشی شما را به

هدفتون نزدیکتر می کند.

مکمل هایی که در پکیج های کاهش وزن قرار می گیرند،در دسته

 چربی سوزها قرار دارند که با افزایش متابولیسم بدن کمک به چربی

 سوزی می کنند و هم از نوع اسید های آمینه و پروتئین هستند که

جلوگیری از تخریب و تجزیه بافت عضلانی می کنند.کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پکیج کاهش وزن 6

ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد ایزو وی 2270 گرمی ژن استار، 1عدد بتا آلانین ژن استار، 1 عدد کافئین تائورین 180 عددی آلامو  1 عدد سی ال ای 120 عددی ویتاپ، 1 عدد بی سی ای ای ویتاپ و 1 عدد ال کارنتین 60 عددی ویتاپ می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ، 1 عدد تی شرت، 1 عدد شیکر و 1 ساک ورزشی  هدیه تهیه نمایید. ارسال این پکیج رایگان می باشد.


پکیج کاهش وزن 5

ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد ایزو وی 910 گرمی ژن استار، 1عدد بتا آلانین ژن استار، 1 عدد کافئین تائورین 180 عددی آلامو  1 عدد سی ال ای 120 عددی ویتاپ، 1 عدد بی سی ای ای ویتاپ و 1 عدد ال کارنتین 60 عددی ویتاپ می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ، 1 عدد تی شرت، 1 عدد شیکر و 1 ساک ورزشی  هدیه تهیه نمایید. ارسال این پکیج رایگان می باشد.


پکیج کاهش وزن 4

ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد آمینو کارنتین 600 عددی آلامو، 1عدد بتا آلانین ژن استار، 1 عدد کافئین تائورین 180 عددی آلامو ،1 عدد سی ال ای 120 عددی ویتاپ و 1 عدد ال کارنتین 60 عددی ویتاپ می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ، 1 عدد تی شرت و1 عدد شیکر هدیه تهیه نمایید. ارسال این پکیج رایگان می باشد.


پکیج کاهش وزن 3

ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد آمینو اگ 400 عددی آلامو، 1 عدد کافئین تائورین 90 عددی آلامو، 1 عدد بتا آلانین ژن استار، سی ال ای 120 عددی ویتاپ و ال کارنتین 60 عددی ویتاپ می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ، 1 عدد تی شرت هدیه و ارسال رایگان تهیه نمایید.


پکیج کاهش وزن 2

ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد آمینو کارنتین 400 آلامو، 1 عدد کافئین تائورین 90 عددی آلامو،  1 عدد سی ال ای 120 عددی ویتاپ و 1 عدد ال کارنتین 60 عددی ویتاپ می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ و 1 عدد تی شرت هدیه تهیه نمایید.


پکیج کاهش وزن 1

ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد ال کارنتین مایع 2000 آلامو، 1 عدد سی ال ای 120 عددی ژن استار و 1 عدد کافئین تائورین 90 عددی آلامو می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ هدیه تهیه نمایید.


دسته‌بندی