پکیج عضله سازی


یکی از مهمترین اهداف بدنسازی و فیتنس عضله سازی  و حفظ توده

خالص عضلانی است.

مکمل هایی که در پکیج های عضله سازی قرار می گیرند،در دسته

 پروتئین ها  و اسیدهای آمینه قرار دارند که در جهت رشد و نگهداری

توده خالص عضلانی بسیار موثر هستند.

مقدار دریافتی این مکمل ها نسبت به رژیم غذایی و فعالیت بدنی می تواند

 متفاوت باشد.کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پکیج عضله سازی 8

ناموجود

این پکیج شامل 1عدد بتا آلانین ژن استار ، 1 عدد اج ام بی ژن استار ،1 عدد ال کارنتین مایع دوز 1000 آلامو ، 1 عددایزو وی 2270 گرمی ژن استار و 1 عدد کافئین تائورین 90 عددی آلامو  می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ ، 1 عدد تی شرت، 1 عدد شیکر و 1 عدد ساک ورزشی هدیه تهیه نمایید.ارسال این پکیج به صورت رایگان انجام میشود.


پکیج عضله سازی 7

ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد ایزو وی 910 گرمی ژن استار ، 1عدد بتا آلانین ژن استار ، 1 عدد اج ام بی ژن استار ،1 عدد ال آرژنین 30 عددی دوز 1000 ژن استار، 1 عددایزو وی 2270 گرمی ژن استار و 1 عدد کراتین 300 گرمی ویتاپ  می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ ، 1 عدد تی شرت، 1 عدد شیکر و 1 عدد ساک ورزشی هدیه تهیه نمایید.ارسال این پکیج به صورت رایگان انجام میشود.


پکیج عضله سازی 6

ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد ایزو وی 910 گرمی ژن استار ، 1عدد بتا آلانین ژن استار ، 1 عدد اج ام بی ژن استار ،1 عدد ال کارنتین مایع دوز 1000 آلامو و 1 عدد کافئین تائورین 90 عددی می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ ، 1 عدد تی شرت و 1 عدد شیکر هدیه تهیه نمایید.ارسال این پکیج به صورت رایگان انجام میشود.


پکیج عضله سازی 5

ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد ایزو وی 910 گرمی ژن استار ، 1عدد بتا آلانین ژن استار ، 1 عدد اج ام بی ژن استار ،1 عدد ال آرژنین 30عددی ژن استار و 1 عدد کراتین 300 گرمی ویتاپ می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ ، 1 عدد تی شرت و 1 عدد شیکر هدیه تهیه نمایید.ارسال این پکیج به صورت رایگان انجام میشود.


پکیج عضله سازی 4

2,023,100 1,719,635 تومان ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد وی گلد 908 گرمی ژن استار ، 1عدد بتا آلانین ژن استار ، 1 عدد اج ام بی ژن استار و 1 عدد ال آرژنین 30عددی ژن استار می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ تهیه نمایید.


پکیج عضله سازی 3

1,947,100 1,655,035 تومان ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد وی گلد 908 گرمی ژن استار ، 1عدد بتا آلانین ژن استار و 1 عدد اج ام بی ژن استار می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ ، 1 عدد تی شرت و 1 عدد شیکر هدیه تهیه نمایید.


پکیج عضله سازی 2

1,590,000 1,351,500 تومان ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد وی گلد 908 گرمی ژن استار و 1عدد اچ ام بی ژن استار می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ و 1 عدد تی شرت هدیه تهیه نمایید.


پکیج عضله سازی 1

1,465,500 1,245,675 تومان ناموجود

این پکیج شامل 1 عدد وی گلد 908 گرمی ژن استار و 1عدد بتا آلانین ژن استار می باشد. این پکیج را همراه 1 عدد شوز بگ و 1 عدد تی شرت هدیه تهیه نمایید.


دسته‌بندی