مکمل بدنسازی

بهترین مکمل های بدنسازی

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

اگر به طور منظم ورزش می کنید ،حتما دوست دارید که بیشترین بهره را از آن ببرید.یکی از مزایای مهم ورزش ، افزایش حجم عضله و قدرت است. داشتن یک عضله سالم به شما این امکان را می دهد که در طول ورزش و زندگی روزمره بهترین عملکرد را داشته باشید.سه معیار اصلی برای حداکثر افزایش عضله باید رعایت شود: خوردن کالری بیشتر از میزان سوزاندن ، مصرف پروتئین بیشتر از مقدار تجزیه شده و برنامه تمرینی برای عضلات نیاز است.