درباره مابزرگترین لذت ما زمانی است که ورزشکاران به عنوان یک مکمل با کیفیت و اقتصادی، واقعا روی فروشگاه اینترنتی پروژن حساب باز میکنند. وقتی حس میکنیم مشتری ما از کیفیت مکمل هایمان راضی است پر از شوق میشویم. موقعی هم که بار اقتصادی خرید مکمل را برایشان کمتر میکنیم سرشاریم از ذوق.

اما بیشتر از همه این ها موضوعی برای ما لذت دارد که شاید خود ورزشکار متوجه آن نباشد و ما مشغول رصد آن هستیم. چه چیزی را رصد میکنیم؟
سلامتی و سرحال بودن ورزشکاران را بعد از مصرف مکمل های ما. کم کم خودمان هم به این باور رسیدیم و اکنون دیگر این باور در ما ریشه دوانده که
ما نه تنها مکمل ورزشی، بلکه مکمل سلامتی تولید میکنیم.
قلبمان پر از ذوق و شوق میشود وقتی رشد و خوشحالی فرزندان این سرزمین را میبینیم.


داروخانه دکتر توکل
02177206002
تهران، میدان هفت حوض، جانبازان غربی، بعد از خیابان کمیجانی، پلاک 49