ال کارنتین


ال کارنیتین ترکیبی است که توسط بدن از اسید آمینه های لیزین و متیونین تولید می شود

ال کارنیتین به عنوان یک انتقال دهنده و حمل کننده اسیدهای چرب با زنجیره طولانی باعث افزایش سوخت و ساز سلولی می شود. به میتوکندری سلولی 

کدام مواد غذایی حاوی الکارنیتین هستند؟

محصولات حیوانی مانند گوشت ، ماهی ، مرغ جز بهترین منابع هستند. به طور کلی 

هرچه گوشت قرمزتر شود ، مقدار کارنیتین آن بیشتر است. فرآورده های لبنی حاوی 

کارنیتین هستند.گیاهخواران یا افرادی که مشکلات ژنتیکی خاصی دارند ممکن است نتوانند به اندازه کافی

 تولید و یا به دست بیاورند. این باعث می شود ال-کارنیتین یک ماده مغذی ضروری باشد.کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی