نمایشگاه بین المللی ایران فارما

 نمایشگاه بین المللی ایران فارما

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما (دارو و صنایع وابسته) به مدت 3 روز برگزار شد.

از تاریخ 19 الی 21 مهرماه

حضور متخصصین علمی و ورزشی و مقام داران ورزش در غرفه ژن استار

امکان تست حضوری محصولات

مصلی امام خمینی (ره) غرفه B113

اولین روز نمایشگاه ایران فارما 1400.mp4

دومین روز نمایشگاه ایران فارما 1400.mp4

سومین روز نمایشگاه ایران فارما1400.MP4