تندرستی


تندرستی
این نوع مکمل ها برپایه ویتامین ها ، مینرال ها (مواد معدنی) تشکیل شده اند.ویتامین ها و مینرال ها جزء ریز مغذی های اصلی رژیم غذایی به حساب می آیند.متخصصان تغذیه و متخصصان ورزشی مکمل های ویتامینی و مواد معدنی را برای افرادی که کمبود این ریز مغذی ها را در بدن خود دارند به منظور تندرستی و همچنین بهبود عملکرد ورزشی توصیه می کنند .