مس


اگر بدنبال افزایش وزن و حجم عضلانی هستید، یکی از مکمل هایی که پیشنهاد می شود مکمل مس است.
مس  از ۳۰ درصد پروتئین وی و ۷۰ درصد کربوهیدرات (زودجذب و دیر جذب )تشکیل شده است.کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی