افزایش وزن


مکملهای افزایش وزن

مکمل هایی که باعث می‌شوند فرد در کنار تغذیه با مصرف این نوع از مکمل ها روند افزایش وزن و حجم را داشته باشد .این مکمل ها برپایه کربوهیدرات ها که از نوع ساده و پیچیده هستند تشکیل شده است ،همچنین پروتئین ها و ویتامین ها و مینرال ها و به مقدار مشخصی چربی در این مکمل ها موجود است.