بتا آلانین


بتا آلانین یک اسید آمینه غیر ضروری است.برخلاف اکثر اسیدهای آمینه ، بدن از آن برای سنتز و ساخت پروتئین استفاده نمی کند.در عوض ، همراه با هیستیدین ، کارنوزین تولید می کند. کارنوزین سپس در عضلات اسکلتی شما ذخیره می شود .کارنوزین باعث کاهش تجمع اسید لاکتیک در عضلات شما در هنگام ورزش می شود که منجر به بهبود عملکرد ورزشی می شود.کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی