آرژنین


ال آرژنین یک اسید آمینه است. اسیدهای آمینه عناصر سازنده پروتئین ها هستند و به دسته های ضروری و غیر ضروری تقسیم می شوند. آمینو اسیدهای غیر ضروری در بدن ساخته می شوند ، اما آمینو اسیدهای ضروری چنین نیستند. به همین ترتیب ، آنها باید از طریق رژیم غذایی تأمین شوند .ال-آرژنین نیمه ضروری یا شرطی ضروری در نظر گرفته می شود ، به این معنی که تحت شرایط و شرایط خاصی از جمله بارداری ، شیرخوارگی ، بیماری بحرانی و تروما ضروری می شود.



کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی