قوانین و مقررات

۱. در صورت تکمیل و پرداخت نشدن سفارش از طرف مشتری‌؛ سفارش ثبت شده ظرف مدت یک ساعت لغو می‌شود.

۲. ارسال کالا در تهران نهایتاً تا ۱۲ ساعت کاری انجام می‌شود.

۳. ارسال کالا به کلیه نقاط ایران نهایتاً تا ۷۲ ساعت کاری و از طریق شرکت Tipox انجام می‌شود.
    (مناطقی که تحت پوشش Tipox نباشند ارسال از طریق پست انجام می‌شود.)

۴. هزینه بسته بندی کالا برعهده شرکت و هزینه ارسال کالا بر عهده مشتری می‌باشد. 

۵- لطفاً به هشدارها و نحوه مصرف کالاها دقت فرمايید.